Peregrynacja Ikony Matki Boskiej Częstochowskiej po rodzinach Parafii Św. Mikołaja w Żydowie od 7 października 2022 r.

Proponowany program modlitw w rodzinach przy Obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej

Obraz przejęty w kościele i wniesiony do domu.

 1. Wniesienie Obrazu do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu ( stół nakryty białym obrusem, dwie świece, kwiaty, woda święcona, którą głowa domu pokropi wszystkich zebranych)
 2. Przywitanie Obrazu śpiewem „O Maryjo, witam Cię…” lub modlitwą Pod Twoją obronę
 3. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (str. 4)
 4. Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary – str. 1)
 5. Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej (str. 5)

Wieczorny pacierz  po kolacji

 1. Wieczorny pacierz całej rodziny ( zwrócić szczególną uwagę na modlitwę dzieci).
 2. Dowolna modlitwa np. litania, śpiew pieśni Maryjnych.

Apel Jasnogórski

 1. O godz. 21.00 odsłuchanie z Radia Maryja, Radia Jasna Góra lub TV TRWAM Apelu z Jasnej Góry, ( wcześniej należy przygotować odbiornik ustawiając właściwą stację)
 2. Należy włączyć się w śpiew apelu (str. 5), wysłuchać rozważania i po zakończonej transmisji…
 3. Dzieci po modlitwie do Anioła Stróża (str. 1) udają się spać, a dorośli przygotowując się do spoczynku planują następny dzień

Pacierz poranny

 1. Znak Krzyża, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie (str. 1). Pacierz odmawiają wszyscy obecni w domu przed wyjściem do pracy, do szkoły itp.

Modlitwa w ciągu dnia

 1. Pozostający w domu w dowolnym dla siebie czasie odmawiają dowolne modlitwy, odmawiać różaniec
 2. Powracający ze szkoły, z pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed Obrazem np.: dzieci za rodziców (str. 1), o szczęśliwy dom (str. 2), modlitwa młodzieży (str.2), za dusze w czyśćcu cierpiące (str.2).

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 1. O godz. 15.00 korzystając z transmisji radiowej, jeśli jest taka możliwość, odmówić Koronkę Do Miłosierdzia Bożego

Modlitwa przed przekazaniem obrazu następnej rodzinie

 1. Jeśli nie było wcześniej Aktu Zawierzenia to powinien on być odmówiony teraz (str. 5).
 2. Litania do Matki Boskiej – Loretańska (str. 2).
 3. Pieśń Maryjna. Po niej wynosimy obraz z domu do kościoła, aby przekazać Go następnej rodzinie.
 4. W kościele w Żydowie ustawiamy obraz na bocznym ołtarzu Matki Bożej, a pod koniec Mszy Św. kapłan przekazuje Obraz następnej rodzinie, udzielając jej Boże Błogosławieństwo. W Lulinie stawiamy na ołtarzu głównym.

Powyższe propozycje można dowolnie w miarę potrzeb i możliwości modyfikować. Można także udekorować swój dom, dla podkreślenia podniosłej chwili dla danej rodziny, przeżywającej dzień peregrynacji.

Modlitwy przy obrazie:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska) – słuchaj z Biblijni.pl
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie) – słuchaj z Biblijni.pl
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga (Skład Apostolski) – słuchaj z Biblijni.pl
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie;
ciała zmartwychwstanie;
żywot wieczny.
Amen.

Aniele Boży (Modlitwa do Anioła Stróża) – słuchaj z Biblijni.pl
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Modlitwa za rodziców
 – słuchaj z Biblijni.pl

Boże, od którego wszystko dobro pochodzi,
dziękuję Ci za moich rodziców, za ich poświęcenie i miłość.
Proszę Cię, abyś ich zachował w zdrowiu i błogosławił ich pracy.
Ty wiesz, o Boże, że rodziców kocham, choć nieraz sprawiam im przykrość.
Proszę Cię, naucz mnie okazywać im serce. Pomóż mi być posłusznym
i chętnie pomagać w domu. Czuwaj, Boże, nad naszą rodziną,
niech panuje w niej pokój i zgoda.  Amen.

Podziękowanie za szczęśliwy dom


Dzięki Ci, Panie, że dałeś mi szczęśliwy dom i kochaną dobrą rodzinę.
Cóż mogłoby być więcej potrzebne
poza twoją miłością, która już jest?
Bardzo dziękuję, o Panie. Amen.

Modlitwa za dom


Ojcze Wszechmogący, wieczny Boże,
wysłuchaj nas i racz zesłać z nieba Świętego Anioła Swego,
aby strzegł, otaczał opieką i bronił wszystkich w tym domu mieszkających.
Daj Boże, aby to mieszkanie było zawsze Twoim kościołem domowym, w którym żyjesz i królujesz teraz i zawsze. Amen.

Modlitwa młodych    

O Panie! Ty powierzyłeś w nasze dłonie
budowanie świata i rozszerzanie Kościoła.
Ty zleciłeś nam głoszenie radosnej nowiny zbawienia.
Ty chcesz, byśmy widzieli Ciebie w każdym człowieku,
także w ubogim i cierpiącym.
Ty czekasz na naszą zdecydowaną odpowiedź i czyn.
Twoje wezwanie jest zaproszeniem wielkim.
Pójście za Twoim głosem bez oglądania się wstecz
daje radość i szczęście.
Nasze pójście za Twoim głosem jest trudne, Panie.
Pragniemy jednak prawdy i dobra.
Niech każdy z nas na wskazanym przez Ciebie miejscu
zapragnie dawać i faktycznie daje z miłością całego siebie ludziom,
którzy są Twoim obrazem i Twoją własnością.
Amen .

Modlitwa za dusze czyśćcowe


Modlitwa Świętej Gertrudy
Ojcze Przedwieczny,
ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego,
Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi,
za dusze w Czyśćcu cierpiące,
za umierających, za grzeszników na świecie,
za grzeszników w Kościele powszechnym,
za grzeszników w mojej rodzinie, a także moim domu.
Amen.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny – słuchaj z Biblijni.pl       

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
Królowo Rodzin, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Królowo świata, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

EWANGELIA – Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję (Łk 1,39-56)
 – słuchaj z Biblijni.pl

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Oto słowo Pańskie.

Akt zawierzenia się Matce Bożej


Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją,
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,
wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną
dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu,
którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla
Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna
i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc Wspomożycielko wiernych,
by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna
były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.

Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico,
obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią,
Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją.
Postanawiam sobie mocno i przyrzekam,
że Cię nigdy nie opuszczę,
nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie.
Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili,
co uwłaczałoby czci Twojej.
Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje.
Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach
duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych.
Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę,
a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją,
dobra wewnętrzne i zewnętrzne,
nawet wartość dobrych uczynków moich,
zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych,
pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo
rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku,
co do mnie należy, według Twego upodobania,
ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.
Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie
stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego,
któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę,
jak ja Tobie oddałem się w niewolę.
Wszystko, cokolwiek czynić będę,
przez Twoje Ręce Niepokalane,
Pośredniczko łask wszelkich,
oddaję ku chwale Trójcy Świętej – Soli Deo!
Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej
i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej.
Amen.

Apel Jasnogórski

Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam,
jestem przy Tobie, pamiętam,
czuwam.
Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam,
jestem przy Tobie, czuwam,
jestem przy Tobie, pamiętam,
jestem przy Tobie, czuwam.