Proboszczowie

Proboszczowie Parafii pw. św. Mikołaja w Żydowie

Ks. Jan Aleksander Jarczewski

(08.12.1885 – 06.05.1942)
Święcenia kapłańskie: 22.01.1911
Proboszcz Parafii: 01.07.1917 – 06.10.1941

Parafię w Żydowie objął w zarząd 01.07.1917, a od 13 lipca 1917 został jej proboszczem.
Mianowany został przejściowo administratorem sąsiedzkich parafii: od 01.04.1918 w Sobocie oraz od 29.04.1930 w Cerekwicy.
Aresztowany przez Niemców 06.10.1941. Przetrzymywany w Forcie VII w Poznaniu.
Od 10.10.1941 więziony w obozie koncentracyjnym w Dachau (nr ob. 28066).
6 maja 1942 całkowicie wycieńczonego przewieziono w tzw. „transporcie inwalidów”
do centrum eutanazyjnego TA Hartheim (górna Austria).
Zamordowany w komorze gazowej.

Ks. kanonik Jan Kurek

(1879 – 30.11.1950)
Święcenia kapłańskie: 29.06.1904 (diecezja Jass, Rumunia)
Proboszcz Parafii: 1946 – 1950

Ks. Czesław Kałużyński

(18.03.1911 – 16.11.1972)
Święcenia kapłańskie: 16.06.1940
Proboszcz Parafii: 1951 -1972

Ks. Teodor Walorski

(1924 – 1986)
Święcenia kapłańskie: 1956
Proboszcz Parafii: 1973 – 1984

Ks. kanonik Andrzej Grabański

Święcenia kapłańskie: 24.05.1973
Proboszcz Parafii: 1984 – (marzec) 2004

Ks. Marek Kina

Święcenia kapłańskie: 16.05.1991
Proboszcz Parafii: (marzec) 2004 – (sierpień) 2010

Ks. Tomasz Kokornaczyk

Święcenia kapłańskie: 26.05.1994
Proboszcz Parafii: od 4 września 2010 do 30 czerwca2019

Ks. Wojciech Kaźmierczak

Święcenia kapłańskie: 23.05.1989
Proboszcz Parafii: od 1 lipca 2019