Biuro parafialne

Informacja o dniach i godzinach działania Biura Parafialnego prosimy szukać w ogłoszeniach parafialnych.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i pogrzebu katolickiego:

CHRZEST

Katecheza przed chrztem w pierwszy piątek miesiąca po wieczornej Mszy św..

 • Akt urodzenia dziecka,
 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, ilość lat, zawód, dokładny adres),
 • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

MAŁŻEŃSTWO

 • Aktualne metryki chrztu
 • Dowody osobiste
 • Ostatnie świadectwa katechizacji
 • Świadectwo bierzmowania
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI

 • Akt zgonu,
 • Karta zgonu (do celów pochowania zwłok),
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).