Historia

RYS HISTORYCZNY

PARAFII I KOSCIOLA
P.W. ŚW. MIKOŁAJA W ŻYDOWIE

Historia kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Żydowie sięga początków XX wieku. Jednakże początki parafii pod tym wezwaniem sięgają przełomu XIV i XV wieku.

Obecna świątynia parafialna w Żydowie jest już trzecią z kolei

O pierwszej drewnianej świątyni, pod wezwaniem św. Mikołaja biskupa, mówią akta konsystorskie – poznańskie pod rokiem 1465. Wybudowana była z drzewa, przykryta słomą i wyposażona przez rodzinę Żydowskich – herbu Nałęcz. Do parafii należały wsie: Żydowo, Rostworowo, Lulin, Lulinek, Przecław i Zielątkowo.

Pod koniec XVII wieku wybudowany kościół zaczął chylić się ku upadkowi. W 1690 roku ówczesny właściciel majątki Żydowo – Łowczy Poznański Zdziechowski– w miejscu starego zbudował nowy kościół, także wykonany z drzewa. Niestety kościół ten przetrwał tylko ponad sto lat. Z tamtych czasów pozostał dzwon z widniejącą datą 1624 rok, oraz wykonana z piaskowca kropielnica znajdująca się w kruchcie przy bocznym wejściu kościoła.

W czerwcu 1924 roku komisja kościelna powołana przez Kurię Arcybiskupią w Poznaniu spisała inwentarz kościoła w Żydowie, oraz opisała stan zabudowań kościelnych. Stwierdziła, że kościół w tym stanie nie może istnieć, gdyż zagraża bezpieczeństwu ludzi. W lipcu wszelką dokumentację przekazano do parafii w Sobocie. Parafia w Żydowie została „zawieszona”. Ostatecznie kościół wystawiony przez Zdziechowskiego spłonął w pożarze wsi w 1827 roku.

W roku 1902 staraniem właściciela Żydowa hrabiego Jana Wojciecha Szołdrskiego rozpoczęto starania o budowę nowego kościoła. W 1903 roku zlecono to zadanie budowniczemu Wilczyńskiemu, który zrealizował je w 2.5 roku. Na początku 1905 roku odprawiono pierwszą mszę świętą. Natomiast 12 maja 1906 roku biskup sufragan poznański Edward Likowski dokonał jego konsekracji. Wybudowano świątynię nawiązującą swoją bryłą jak i dekoracją architektoniczną do stylistyki romanskiej. Typową dla architektury sakralnej przełomu IX/XX wieku. Tym samym zakończyło się „zawieszenie” parafii Żydowo.

Kościół w Żydowie chociaż był parafialnym stanowił prywatną własność rodziny Szołdrskich.

W czasie II wojny światowej kościół 6 października 1941 roku kościół został zamknięty i zamieniony na magazyn.

Historia powojenna to prace remontowe i renowacyjne związane z przywróceniem blasku świątyni.

25 lipca 1990 roku kościół w Żydowie został wpisany do rejestru zabytków woj. Poznańskiego. Lata 90 –te XX wieku to także rozpoczęcie kapitalnego remontu budynku kościoła i renowacja wnętrza.

Kościół w Żydowie może dzisiaj lśnić swoim blaskiem na chwałę Bożą i ku pożytkowi Ludu Bożego.